Havalandırma Sistemleri

Havalandırma Sistemleri

Havalandırma kanalları galvaniz, paslanmaz veya alüminyum levha ve yüksek mukavemetli sızdırmaz özellikli flanş ve köşe parçaları imal edilmiştir.

Hangi maddeyle çalışılırsa çalışılsın, işyerinin havalandırılması kesinlikle şarttır. Ancak havalandırma; tehlikeli gazlara, tozlara, buhar ve dumanlara karşı çok sınırlı bir koruma sağlar.

Etkili bir havalandırma sistemi, her işçi için kimyasal maddeye bulaşmamış, temiz bir nefes alma ortamını sağlar.

Havalandırma Kanalları

Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde ısı taşıyıcı akışkan olarak kullanılan havanın en uygun bir şekilde istenilen mahallere taşınması ve dağıtımı hava kanalları aracılığıyla ile olmaktadır.İklimlendirme santralında işlenerek, istenilen konfor şartlarına getirilen havanın kullanım yerlerine ulaştırılması ve kullanım yerlerinde kirlenen havanında dışarıya atılmasını hava kanalları sağlar.

Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde 6 ayrı kullanım amaçlı kanal mevcuttur.

Taze Hava Giriş Kanalı:

Hava karışım odası ile dış havayı birbirine bağlayan kanala taze hava kanalı denir.

Dağıtım Kanalları:

İklimlendirme santralında işlenerek konfor şartlarına getirilen havayı , en az enerji kaybı ile istenilen mahale ulaştıran kanallara dağıtım kanalları denir.

Toplama Kanalları:

Mahalde kullanılarak bayatlayan havayı çevreye zarar vermeden toplayarak mahalden dışarıya alan kanallara da toplama kanalları denir.

Dönüş Hava Kanalı:

Gerekli durumlarda mahallerden toplanan ve enerji yönünden zengin olan havanın bir kısmını karışım odasına taşıyan kanallara dönüş havası kanalı denir

Atık Hava Kanalı:

Mahallerden toplanan havanın bir kısmı dönüş kanalı tarafından alındıktan sonra kalan havayı dışarıya atan kanala atık hava kanalı denir.

Mutfak Hava Atma Kanalları:

Mutfaklardaki hava,yemek buharı ve yanmadan oluşan gazlarla kirlendiği için , bu havayı iklimlendirme toplama kanallarına verilmesi kanallarda yağlanmaya sebep olacağından sakıncalıdır.Bunun için , mutfak havası iklimlendirme sistemlerine verilmeyip doğrudan dışarı atılmalıdır.Bu nedenle mutfak havasını dışarı atan kanallara mutfak havası kanalı denir.

*Paslanmaz çelikten imal edilmeleri korozyona engel olmakta, temizlenmesine olanak vermektedir.Ayrı bir hat olarak ayrı bir cihaz ile bağlanmalıdırlar.Cihazların içerisinde dış ortama kötü kokuların, yağ ve vb maddelerin gönderilmesini engellemek amacıyla mutlaka filtre monte edilmelidir.Cihaz mutfak havasına göre dizayn edilmelidir.

Tehlikeli maddelerle dolu hava, kaynağından (tehlikeli maddenin ortama yayıldığı yerden) alınıp uzaklaştırılabilirse ve bu hava çalışma ortamına geri dönmezse etkili bir havlandırma sistemi sağlanmış olur. Ancak böyle havalandırma sağlanmış olsa dahi, işyerine taze ve temiz hava sağlayan bir başka havalandırma sisteminin diğeriyle birlikte bulunması şarttır.

Birçok işveren ve yönetici işyerinde air-condition kullanımını, yeterli bir havalandırma sayma yanılgısı içindedirler. Gerçekte air-condition sistemleri havalandırma amacıyla değerlendirildiğinde pencereleri açmaktan bile daha az etkilidir. Çünkü air-condition sistemleri ile normalde, odadaki havanın günde ancak yüzde 80’i değişebilir.

Havalandırma sistemlerinin bakımı da son derece önemlidir. Filtrelerin temizliği, boruların sızdırmazlığı periyodik olarak test edilmelidir. Elektrik kesintilerine karşı havalandırma sistemleri için jeneratörler ve diğer yedek güç kaynakları hazır tutulmalıdır. Sistemin etkinliğini kontrol etmek için, özellikle stratejik bölgelerden hava örnekleri alınarak laboratuarda test edilmelidir.

İşyerindeki kirli hava arıtılmadan doğrudan doğruya dışarıya verilirse, bunun çevre kirlenmesine katkıda bulunulacağı unutulmamalıdır. Bunun sorumluluğunu işveren ve yöneticiler üstlenmeli; ancak işçiler ve sendikalar, işyerinin çevre temizliği konusundaki yasal düzenlemelere uygun durumda olup olmadığını kontrol etmelidirler.

Havalandırma sistmeleri ister tekstil gibi pamuk yada tekstil ürünlerinin doğurduğu olumsuz hava koşullarında olsun. İster ise ağır dizel makinaların ortaya çıkardığı karbon türevli ağır gazlar olsun sanayini de verimliğe ve hava kalitesine etki eden her alanda kullanılmaktadır. Optimum çalışan verimi ve optimum makine ömrü sağlaya bilmek adına insalara sağlıklı hava sağlayabilmek için olmaz ise olmazlardan biri havalandırma sistemleri kullanımıdır.

Birden fazla havalandırma ve toz toplama elemanın bir araya gelmesi ile ortaya çıkan havalandırma sitmeleri belli bir mühendislik esaslarına gire her işletme özelinden farklı olarak dizayn edilmektedir. Bimm Havalandırma uzman mühendis kadrosu ile işletmenize ihtiyacı olan sistemi yerinde tesipi ederek size özel çözümler sunmaktadır.

Dikkat edilirse insan ömrünün büyük çoğunluğunun ( ev,ofis, fabrika, alışveriş merkezleri, sağlıklı yaşam birimleri,toplu ulaşım araçları ..vs.) kapalı hacimlerde geçtiği görülür.Bu hacimlerde ve birimlerde konfor şartlarının sağlanmasıve korunması için yapılacak en akıllı işlem havalandırmadır.
Özellikle tozsuz, kokusuz ve yüksek oksijenli bir solunumhavası sağlanmasının en pratik çözümü havalandırma
yapılmasıdır. Uygulanabilecek diğer sistemler ( oksijenenjeksiyonu gibi ) yüksek maliyetli ve komplikedir. Buna
karşılık tam bir havalandırma da sağlanamaz.Havalandırma en basit ifade ile, kullanılmış havanın, yeni vetemiz hava ile değiştirilmesi olarak ifade edilebilir. Ancak,kısmen tanımlanan amaca hizmet etse dahi ;
– Yaşanılan birimin kapı-pencerelerinin açılması,
– Vantilatörler ile içeriye temiz hava basılması,
– Aspiratörler ile içerideki kirli havanın dışarıya atılmayaçalışılması havalandırma olarak algılanmamalıdır. Kirli
havanın kontrolsüz olarak egzost edilmesi veya temizhavanın kontrolsüz olarak içeriye basılması, beraberinde
başka ciddi sorunlar yaratabilir. Gerçek bir havalandırmadan bahsedilebilmesi için, aspiratörün ve vantilatörün birlikte kullanıldığı sistemler kurulmalıdır. Havalandırılan hacimdeki basınç kontrol edilmeli, içeriden dışarıya veya dışarıdan içeriye kontrolsüz hava akımları-kaçakları önlenmeli, ısı kayıp ve kazançlarına izin verilmemelidir.

  • Havalandırma kanalları
  • Havalandırma boruları
  • Havalandırma bacaları
  • Aspiratör
  • Salyangoz aspiratör
  • Menfez çeşitleri